torsdag 1. april 2010

*Primitiv luksusMinner fra 5 dager på min svigerfamilies hytte på vestlandet. Primitiv luksus uten innlagt vann og strøm. Desto større sjanse for fullstendig avkobling med bøker, blader, radio og sosialt samvær.

*Primitive luxury

Memories from my family-in law´s mountain cabin where I have spent the last five days for my extended easter holiday. The cabin has no water or electricity, so primitive living is the way to live. The luxury of primitive living is time to relax with books, magazines, hobbies and socializing.

1 kommentar:

Related Posts with Thumbnails